مهندسی کامپیوتر

WWW.Mohandes.TK

تست های پایان کتاب + حل تمرین: ساختمان داده ، پایگاه داده ، طراحی الگوریتم ، مدار الکتریکی، ساختمان

تست های پایان کتاب + حل تمرین: ساختمان داده ، پایگاه داده ، طراحی الگوریتم ، مدار الکتریکی، ساختمان گسسته، ریاضی یک و دو

جواب تستهای اخر کتاب ساختمان داده  دانلود کنید

کلید تستهای پایان کتاب  پایگاه داده هارا از اینجا دانلود کنید

جواب برخی از تستهای اخر کتاب طراحی الگوریتم را از اینجا دانلود کنید

حل تمرین مدار الکتریکی پیام نور را از اینجا دانلود کنید
حل تمرین ساختمان های گسسته دکتر بهروز قلی پور را از اینجا دانلود کنید
حل تمرین ریاضی۱ پیام نور را میتوانید از اینجا دانلود کنید


+ نوشته شده در  شنبه ۸ اسفند۱۳۸۸ساعت   توسط   |